اجرای کناف با قیمت مناسب

کمترین حجم کار تا پروژه های بزرگ

تبلیغات

جدیدترین طرح های کناف
تعداد تصاویر: 20 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 63 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 88 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 21 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 42 تصویر
طرح کناف مناسب اتاق خواب کودک ومستر
تعداد تصاویر: 58 تصویر
برگرفته از طر ح ها اروپایی وزیبا
تعداد تصاویر: 106 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 42 تصویر
اجرابا چوب در طرح های مختلف
تعداد تصاویر: 14 تصویر
جهت ستون ها ودیوارها
تعداد تصاویر: 28 تصویر
اجرا با ورق های ضد رطوبت
تعداد تصاویر: 11 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 27 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 60 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 8 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 47 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 20 تصویر
جهت مشاهده کامل تصاویر کلیک کنید
تعداد تصاویر: 24 تصویر

شبکه های اجتماعی

                                

به کانال کنافکاران ایران بپیوندید

بزرگترین گروه کناف دراصفهان

متعهد به کیفیت   متخصص درظرافت


 

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

پروژه های در حال اجرا :

 

گروه یک :میدان انقلاب سینما ساحل

 گروه دو: بزرگراه آقابابایی شهرک سلامت

گروه سه : پنج آذر 12 واحدی مهندس یدی

گروه چهار :باغ دریاچه 10واحدی مهندس شهامت نژاد

گروه پنج: آماده عقد قرارداد وشروع کار

هماهنگی جهت بازدید پروژه ها

تلفن: 7781 329 0913

--------------------------------------

پروژهای درحال اجراء

تبلیغات