اجرای کناف با قیمت مناسب

کمترین حجم کار تا پروژه های بزرگ

تبلیغات

 

 انواع دریچه ها :

 

1- دریچه سقفی و دیواری کناف 200 * 200 mm

 

 

2- دریچه سقفی و دیواری کناف 300 * 300 mm

 

 

3- دریچه سقفی و دیواری کناف 400 * 400 mm

 

 

4- دریچه سقفی و دیواری کناف 500 * 500 mm

 

 

5- دریچه سقفی و دیواری کناف 600 * 600 mm

 

 

6- دریچه سقفی و دیواری کناف 1200 * 600 mm

 

 شبکه های اجتماعی

                                

به کانال کنافکاران ایران بپیوندید

بزرگترین گروه کناف دراصفهان

متعهد به کیفیت   متخصص درظرافت


 

---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

پروژه های در حال اجرا :

 

گروه یک :میدان انقلاب سینما ساحل

 گروه دو: بزرگراه آقابابایی شهرک سلامت

گروه سه : پنج آذر 12 واحدی مهندس یدی

گروه چهار :باغ دریاچه 10واحدی مهندس شهامت نژاد

گروه پنج: آماده عقد قرارداد وشروع کار

هماهنگی جهت بازدید پروژه ها

تلفن: 7781 329 0913

--------------------------------------

پروژهای درحال اجراء

تبلیغات